Stanford publicerar fullständiga resultaten från hjärtstudie med Apple Watch


Över 400 000 frivilliga anmälde sig till den Apple-finansierade hjärtstudien som skulle undersöka hur bra Apple Watch är på att upptäcka förmaksflimmer.

Comments are closed.