SJ tar tåget till Apple Watch

SJ är ett av de första företagen i Sverige att lansera en app i Apple Watch.
I klockappen Min Resa får man som resenär en tydlig översikt och anpassad information
om till exempel sittplats, spårändringar och ankomsttid.

read more