Allvarlig bugg i Mail för iOS upptäckt

En utvecklare vid namn Jan Souček har upptäckt en allvarlig säkerhetsbrist i Mail på iOS. Säkerhetsbristen kan göra det möjligt för hackare…

read more